آخرین خبرها

تذکر

تذکر مهندس علی کرد و هفت نماینده دیگر به وزیر علوم در خصوص حذف رشته فقه شافعی

علی کرد نماینده حوزه بزرگ انتخابیه خاش به همراه چندتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص حذف "رشته فقه شافعی "ازدفترچه کنکورسراسری سال جاری که در سنوات قبل با تلاش نمایندگان ادوار گذشته دردفترچه کنکور گنجانده شده بودبه وزیر علوم تذکر دادند ادامه مطلب »